Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Olofsfors Bruk

Sevärdheter och utflyktsmål

 

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Olofsfors Bruk

Norrlandskusten hade ett stort antal järnbruk uppradade utmed sina älvar. Hörneå bruk var en av dessa. Storhetstiden för dessa järnbruk var från mitten av 1700-talet till slutet av 1800-talet. Träkol blev en bristvara för bruken, och den tekniska utvecklingen sprang förbi dem. Istället övergick många bruk till pappersindustri istället. Hörneå Bruk är ett exempel på detta. Bruket och dess byggnader revs och ersattes av Hörnefors Sulfitfabrik, även den nu nedlagd. Olofsfors Bruk som ligger omedelbart söder om Nordmaling har både en liknande och avvikande historia.

Herrgården Olofsfors

Bild 1. Brukets dag 2013. Här är det kurs i botanik. I bakgrunden ses herrgården med sin restaurang. Där serveras utsökt mat, och där även honung från Hörneå ingår i menyn.

Olofsfors Bruk är en av de få överlevarna. Även om masugnen är riven sedan 100 år finns industrin kvar. Från dess ursprungliga så kallade Tysksmide moderniserades verksamheten till Lancashire, till att senare övergå i renodlat kättingbruk till dagens Olofsfors som tillverkar drivband för skogsmaskiner. I detta tillhör man de världsledande företagen. Dagens Olofsfors stoltserar även med att vara ett av landets äldsta företag, i drift sedan 1762. Järnbrukets skogsinnehav i kombination med Nordmalings Ångsåg AB gav även upphov till en annan storindustri, i Rundvik med dess Masoniteskivefabrik och idag Masonitebalk. Masonite är industrihistoria på hög nivå och världsledande på många sätt.

Olofsfors gamla Bruket

Bild 2. Olofsfors bruk i bakgrunden. Masugnstornet ses i mitten. I förgrunden ses dammluckorna. Där står Daniel Grankvist, som hållit kurser i botanik och köksträdgårdsnäring vid Olofsfors bruk.

På Becken-Webben har det skrivits en hel del om järnbruksepoken. Medan bruket i Hörneå revs så är det i Olofsfors kvar. Inte nog med det, deras stångjärnshammare är fortsatt fungerande med vattenkraft och blåsmaskin, som få i landet. Brukets dag är en höjdpunkt, i början av juli månad.

Utsikt från masugnstornet

Bild 3. Utsikt från toppen av masugnstornet. Dammen ses i förgrunden.

Olofsfors Bruk är inte en utan flera sevärdheter. Där finns Herrgården med konferensanläggning och restaurang. Där finns ett premierat bageri och café, vid namn Anno 1762. På caféet har gårdagens tysksmide övergått i dagens tyska surdegsbageri. Olofsfors har även en framstående konstnärsaktivitet. Inte minst har traditionen kring järn och smide givit grogrund till paret Baudins verksamhet. De har nu flyttat till nya lokaler i det närbelägna Lögdeå. Mattias Baudin är konst-smed och Linda Baudin är glaskonstnär, båda med stora framgångar.

Utsikt från masugnstornet

Bild 4. Utsikt från masugnstornet inåt byggnaden. I hålet i mitten stod masugnen. Den är riven. I botten ses en sångartist som sjunger och spelar på den scen som är byggd över masugnsfundamentet. Här har även spektakulära luciafiranden ägt rum, i decembermörkret.

Paret Baudin förknippas med Olofsfors även om de bytt lokal. Därutöver finns en rad andra konstnärer i Olofsfors. Vi återkommer till några av dessa i separata artiklar.

Julmarknad i Olofsfors

Bild 5. Julmarknaden i Olofsfors är ett måste. Här inleds julefriden.

Utöver allt ovan är Olofsfors ett museum av industrihistoria. Bruket är välbevarat. Där får man en god inblick i dåtidens liv och leverne med industri och miljö. Bästa besöket är på Brukets Dag, återkommande i början av juli månad.

Redaktionen kan starkt rekommendera ett besök i Olofsfors. Så gör Becken-Webben - oändligt många besök.  

Gunnar Engström, 2015-07-27

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se