Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Patrik flyttar berg

Traktorer och maskiner

Skog och fritid

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Patrik flyttar berg

Dessa bilder hamnar under rubriken 'traktorer'. Med lite improvisation kan artikeln även tjäna som ett reportage kring en kulturell tillställning i Becken by - om att flytta berg - och en del av Kulturbyaåret 2014. I Umeå kallas företeelsen för "Kulturhuvudstadsåret", med operan Elektra som höjdpunkt under sommaren. Här har vi dess motsvarighet i den pjäs vi ska berätta om från Becken by. Till skillnad från i Umeå där kulturåret redan är avslutat i mitten av december så löper kulturåret till sitt slut här på Becken-Webben.

Poclain och Volvo

Bild 1. Här har bergssprängaren inlett handlingen med en ouvertyr som fick marken att skaka. Femhundra kubik berg sprängdes vilket ger ungefär 1000 kubik sprängsten att gräva och frakta bort. Här kommer familjen Rehnmarks nya hus att byggas i sinom tid. Till vänster ses Sören Rehnmarks Poclain-Case (en så kallad "julgrävare" passande så här års) och som här körs av Patrik Rehnmark. Stenen lastas på en Volvo-dumper till höger. Denna dumper ägs av storentreprenören Torbjörn Sundh och utlånats tacknämligt. Även den körs av Patrik. I bakgrunden står Patriks far Hans-Erik. Ännu längre i bakgrunden står Patriks egen Volvo frontlastare parkerad.

Föreställningen ”Patrik flyttar berg” är en pjäs som spelas av grävmaskiner, dumprar, bergsborrar och traktorer i allmänhet. Den har sin parallellt i den kända romanen ”Jeppe på berget”. Medan ”Jeppe på berget” är en komedi av Ludvig Holberg, som skrevs redan år 1722, är ”Patrik flyttar berg” en tragedi i regi av byggnadsnämnden i Umeå skriven under senare år inför Kulturbyaåret.

Volvo dumper

Bild 2. Dumper in action - stor maskin. Föreställningen har två scener, den hos Patrik och hans husgrund och den andra på en bakgård hos skribenten. Berget måste flyttas och skribenten är känd som stenentusiast med egen grävmaskin. Det senare är nog en förutsättning för att våga ta sig an utmaningen. Stenarna är stora, men någonstans måste de ta vägen.

Från att tidigare ha huggit i sten övergår dramat i ett lyckligt slut där stora mängder sten sprängs bort till byggnadsnämndens belåtenhet. Här låter vi bilderna tala. Föreställningen ”Patrik flyttar berg” ges bara vid ett tillfälle, berget är därmed definitivt borta och kommer inte flyttas åter.

Volvo och Poclain

Bild 3. Till vänster står skribenten och bedömer utfallet av sten och hur dessa ska tacklas med grävaren inför nästa dumperlass. I bakgrunden står skribentens Poclain LY80. Det är en riktig slitvarg sedan 14 år i Becken by från att tidigare ha tjänstgjort i Luleå Kommun. Många stenar har fått se sitt öde beseglat med denna maskin. En Poclain LY80 är inte en miljömaskin, men med lite skruvande håller sig det mesta av hydrauloljan på insidan. En rak 6-cylindrig DEUTZ ger bra julstämning i vinterskymning - som en dieselopera blandas ljudet av olika motorer.

Dumper och damm i Becken By

Bild 4. Här dammar det på rejält, då det sista lasset med bottensats av sten får sig ett nytt vilrum bland bergsknallarna. 

Stenbrott i snö

Bild 5. Resultat av sten och damm ses i denna bild, hela skogen är vit av damm kunde man tro. Istället har snön lagt sitt flor över det som för stunden mest ser ut som ett stenbrott. I förgrunden ligger några trädstammar som ska barkas för timmerhus. Föreställningen får en fortsättning till våren 2015.

God Fortsättning på Hjulen - Gunnar Engström, 2014-12-27

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se