Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Pojkarna i vinterskogen

Algot Engströms bilder

Algot Engströms dåliga glasplåtar - en serie

Bildarkiv

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Pojkarna i vinterskogen

I denna artikel är det nästan ett helt glasnegativ som visas, nästan 100 år gammalt från ca 1920. Åter handlar det om fotonegativ som byns dåtida fotograf Algot Engström kasserat och som hamnade på hans vind. Dessa får nytt liv då huset rivs och gamla glasskärvor tas tillvara.

Skogen i Becken by 1920

Bild 1. Skärvor scannas och monteras ihop. Ett vinterlandskap med muntra unga män. I vänstra nedre hörnet är det svart, inte en bäck som man gärna vill tro utan där är fotoemulsionen borta och det blir effektfullt svart.

Dagens bild är inte ett negativglas utan 4 stycken fragment som pusslats ihop. Detta pussel görs enklast i programmet Photoshop, vilket låter mer avancerat än det är.

Pojkarna i bild 1

Bild 2. Pojkarna i närbild, han i mitten är nog den enda som sitter still.

Anledningen till att fotografen Algot kasserade bilden för 100 år sedan är att ungdomarna i bild inte kunde stå still tillräckligt länge under exponeringen. Bilden var även mörk, vilket dock är lätt att åtgärda med digital bildhantering. På sin höjd är det en av herrarna som sitter tillräckligt still under slutartiden. Herren till vänster stod nog även han still, men för hans del är fotoemulsionen fuktskadad. Det bästa i bilden är granen i bakgrunden, således en 100 år gammal gran med snö på sina grenar och mycket vacker.

Gunnar Engström, 2014-12-07

 

Maila till redaktionen, om Du vet något om bilderna.

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se