Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Pojken med de två dragspelen

Algot Engströms bilder

Algot Engströms dåliga glasplåtar - en serie

Bildarkiv

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Pojken med de två dragspelen

OBS! ny information 2014-11-27, se längst ned om vem "pojken med dragspelen" var >> han hette Felix Dehlin - om politik och fotboll.

Ursprunglig text 2014-11-11: Denna titel kunde ha bäddat för ett litteraturpris, men… istället handlar det om ett återfunnet glasnegativ i surt sågspån.

Algots negativ

Bild 1. Pojken med de två dragspelen, såsom negativet återfanns - trasigt i nedre halvan och med kvarsittande sågspån utmed högra kanten. En bladväxt till vänster i en ytterkruka av blank mässing. Kanske är bilden fotad i Algots egna lilla hus.

En tidigare artikel om sågspånsbilder fick rubriken ”Historiska skärvor i Algots sågspån”, och nu har några ytterligare dykt upp. Fotografen Algot Engströms kasserade negativ som han inte ansåg bra, och som hamnade på hans vind. Förmodligen låg de i en pappkartong som sedan länge är borta, och glasplåtarna har med åren sedimenterat ned i sågspånet blandat med fukt från läckande tak.

Nu då huset rivs så hittas historiska skärvor - som arkeologiska fynd dyker de upp. Efter lite mild rengöring ges personerna nytt ljus i en ny tid. Algots "fina" bilder och negativ är tyvärr försvunna tack vare en "kringresande hembygdsforskare" på 1960-talet, som tragiskt påpekats åtaliga gånger vid det här laget.

Algots negativ zoom

Bild 2. Här har vi skurit bort sågspån och annat, ett riktigt bra foto. Vem är den unge mannen?

Detta negativ saknar en tredjedel av sitt glas, men det väsentliga framträder. En ung man ses med två 5-radiga dragspel, kanske är det sent 1910-tal. Vem är denne unge herre? Ingen aning! Det kan vara så att mannen i bild aldrig hållit i ett dragspel tidigare utan istället är det Algots egna instrument som ställts upp som rekvisita – ett återkommande fenomen i fotografens bildproduktion. Algot var en känd dragspelsvirtuos, och dragspel för 100 år sedan var som dagens ”Euro House”.

Gunnar Engström, 2014-11-11

Tillägg 2014-11-27

Någon vecka efter att denna artikel blev publicerad kom ett mail till Redaktionen. Detta mail berättade att pojken med dragspelen hette Felix Dehlin. Så här skrev Gun Jonsson (2014-11-27):

Hej

Bilden föreställer Felix Dehlin född 1901. Han gifte sig med Ida Jansson. Han spelade dragspel, speciellt för grannarna på Hamnskär i samband med midsommar. Felix arbetade på fabriken hela sitt yrkesliv. Han var förman på slutet. Uppgifterna kommer från Karin Oskarsson, en brorsdotter till Felix.

Hälsningar Gun

Felix var således född 1901, och då kanske det stämmer att Algot fotade honom runt 1920 (bilder 1 och 2). Så var det med det - men namet Felix Dehlin känns igen i saker som skribenten skrivit tidigare. Det gäller bara att hitta trådens början, och den hittas genom att fiska bland Becken-Webbens sammelsurium av olika artiklar. Historien får extra höjd med en silverfotboll i Umeå IFKs klubblokal i Umeå (se längst ned).

Skribenten fick extra information av 90-åriga Estrid Bohlin i Hörneå. Hon påtalade att Felix gjorde karriär som Hörneforskommunens ordförande under 1940-talet. Vi börjar där, under pågående andra världskrig och nystar oss bakåt i tiden tillbaka till dragspelsbilden.

I boken Hörnefors Historia (utgiven och publicerad av Hörnefors Kommunfullmäktige 1964) hittas en bild av Felix på sidan 223 (se bild 3). Där berättas att Felix tillhörde "de unga" inom brukssamhällets arbetarrörelse. Vid början av andra världskriget hängde många av de äldre kvar inom styret av kommunen. Men, det började höjas röster för att de styrande borde föryngras. Felix stod som första namn av de yngre och övertog därmed den position som Johannes Norgren haft, då Johannes trädde tillbaka. Johannes tillhörde en av veteranerna.

Becken-Webben har berättat en hel del om Johannes Norgren i tidigare artiklar, och ur tre aspekter. 1) Johannes gifte in sig i Becken by kring år 1910, och sedan 2) uppstod en intressant politisk konflikt med industrimannen Frans Kempe vid Mo och Domsjö AB och Hörneforsfabriken, och 3) Johannes spelade fiol och komponerade musik. Becken-Webben är allt annat än politisk, utan skriver istället om intressanta personer och händelser nu som då och i och runt Hörneå/Becken by. Ur ett glasnegativ råkar vi här istället ramla in på nästa kommunpolitiker - Felix Dehlin.

Felix Dehlin

Bild 2. Felix Dehlin i boken Hörnefors Historia. Bildtexten berättar att han satt i "Kommunfullmäktige 1939-1946, fullmäktiges ordförande 1943-1946, Municipalfullmäktiges ordförande 1942-1957, och municipalnämndens ordförande 1948-1957."

Minnet är bra men kort! Det visar sig att skribenten berört Felix i en artikel från 2012, just ifråga om bildandet av Hörnefors municipalsamhälle, riktigt torr skrivning som kanske inte intresserar så många. Där hade skribenten vaskat fram att Felix (född 1901) levde fram till 1979.

Därutöver återkommer Felix Dehlin i anslutning till en bild på ett arbetslag vid Hörnefors Sulfitfabrik. Där jobbade Felix i ”Hildor Viklunds skift” år 1934. Bilden kom från boken Hörnefors Historia.

Felix Dehlin 1934

Bild 4. Felix Dehlin i suddig närbild från år 1934.

Skribenten har även nämnt Felix ifråga om fotboll. Bröderna Dehlin var framträdande med denna boll, inget som skribenten förstår sig på men inte desto mindre har skrivit en del om. I artikeln med titeln "Gunnar Nordahl: Första landskampen" visas Felix på bild. Bröderna Dehlin var framstående fotbollsspelare under 1920-talet. De tjänade säkert som förebilder för bröderna Nordahl som tog över rollen årtiondet senare, och blev sedermera internationella kändisar.

Felix Dehlin 1924 fotboll

Bild 5. Fotbollslaget från Hörnefors 1924, med Felix Dehlin markerad i övre raden. Så här sägs i boken Hörneforsbygden och brukens historia: Ett av Hörnefors Idrottsförenings representationslag i fotboll. Sittande från vänster första raden; Gottfrid Dehlin, Manne Elfving, Alvar Höök. Knästående från vänster; Einar Åström, Edvin Tegenfeldt, William Elfving. Stående från vänster; Bertil Hörnsten, Felix Dehlin, Karl Dehlin, Knut Elfving, Wilmar Danielsson.

Felix Dehlin 1924

Bild 6. Felix Dehlin i närbild. Han känns faktiskt igen från bilder 1 och 2.

För någon dag sedan var undertecknad och Redaktör Lena Lindholm på Umeå Biodlarförenings Årsmöte. Mötet hålls sedan några år tillbaka i stadsdelen Haga i Umeå, i en lokal som ägs av IFK Umeå. I lokalen finns en mängd glasmontrar med säkert 1000 pokaler och priser från 1900-talets början och framåt. En av de framträdande pokalerna är en fotboll i silvermetall. Man läser på plaketten och förundras.

Fotbollspris 1926

Bild 7. Fotbollspris 1926, en ståtlig boll på piedestal, ca 40 cm hög!

Plakett 1926

Bild 8. Plaketten i bild 6, säger "Hörnefors I.F. Hederspris i DM 1926.

Skribenten förundras över pokalen i IFK Umeås klubblokal, och någon dag senare dyker mailet från Gun Jonsson upp som berättar om Felix. Fotbollspriset från 1926 har säker Felix Dehlin och hans bröder förtjänat för nästan 100 år sedan. Skribentens farfarsbror Algot Engström fotade Felix i hans ungdom, med dragspel och inte fotboll. En skärva av glasnegativet överlevde i djupet av surt sågspån på vinden till Algots hus, och räddades av skribenten 2014. Därefter rullas historien upp om Felix och hans fotbollsspelande. Helt otroligt - och tack till Karin Oskarsson, Gun Jonsson och Estrid Bohlin som bidragit till historien.

Gunnar Engström, 2014-11-27

Maila till redaktionen, om Du vet något om bilderna.

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se