Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Pollineringi Ängersjö - jordgubbar

Vilda djur i Hörneå

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Pollineringsakuten rycker ut till Ängersjö

Pollinering är en av byggstenarna i det ekologiska systemet. Brist på pollinering leder till brist på mat, i detta fall bär. Detta föranledde Gunnar Alskog i grannbyn Ängersjö att åter kontakta Skribenten. Förra gången var sommaren 2021 då brist på humlor och blomflugor riskerade skörden för Alskogs ekologiska bär och grönsaksodlingar. Skribenten Gunnar måste hålla med bärodlare Gunnar att det är väldigt få humlor och blomflugor så här i början av sommaren 2023.

Pollinering i Ängersjö

Bild 1. Pollineringsakuten rycker ut till Ängersjö.

Sagt och gjort, Hörneå pollineringsakut - beväpnad med två bisamhällen - rycker ut den 8 juni till Ängersjö. Ett tredje samhälle följde helgen därpå, och kanske kan ett fjärde erbjudas efter midsommar.

Bin i Ängersjö

Bild 2. Vackra, stora och goda jordgubbar fotade 2021 hos Alskogs i Ängersjö. Förhoppningen är att Hörneå-bin kan bidra till bra skörd även 2023.

Bin i Hörneå tillhör den gamla rasen i norra Europa, så kallade Nordiska bin. Arbete pågår att stärka rasen i bland annat Sverige. Bin från Hörneå förser norra Sverige med många bisamhällen till både etablerade och nya biodlare, från Bollnäs till Gällivare. Antalet samhällen som sålts överstiger nog 100 st sedan 2010 då verksamheten startade. Själva honungshanteringen är snarast en bisyssla i sammanhanget!

Pollinering i Ängersjö

Bild 3. Stora odlingar av olika sort, inklusive jordgubbar väntar på pollinering.

Ett litet området i södra Västerbotten - några mil söder om Umeå till någon mil norr om Nordmaling, samt i ett band mot Västerbottens inland - är i dagsläget det enda kvarvarande området i Sverige som inte drabbats av varroakvalster. Detta kvalster är spritt av mänsklig klåfingrighet och oförstånd. Kvalstret stör bina och ökar deras mottaglighet för sjukdomar.

Södra Västerbotten och Nya Zeeland är de platser på jorden som ännu är fria från kvalster. Fram till sommaren 2022 var även Australien fritt, men det lilla kvalstret lyckades hoppa över det stora världshavet från Asien. Med andra ord är det människan som sprider smittan med sin okunniga hantering av bin. Att södra Västerbotten klarat sig är till följd av strikt skötsel. All hantering sker i samråd med bitillsyn vid Länsstyrelsen.

Gunnar Engström, 2023-06-24

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se