Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Renovering av fönster i Bygdegården 2022

Skog och fritid

Bygdegården

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Renovering av fönster i Bygdegården 2022

Hörneå bygdegård har figurerat i en rad artiklar under senare år, även om Covid-pandemin begränsat dess användning. För några veckor sedan var det fest i Bygdegården i samband med byns brännbollsyra.

Under brännbollsyran brast en hälsena och under kvällens fest brast en fönsterruta i Bygdegården. Om Skribenten förstått händelseförloppet rätt fanns en koppling mellan dessa incidenter (utan att gå in på detaljer). Varken Skribent eller Redaktör närvarade under festen i Bygdegården varför händelsen tillskrivs andrahandsuppgifter. En bra sport och en bra fest innebära trasig hälsena och fönsterruta, kan konstateras.

Ulf Hahlin

Bild 1. Ulf Hahlin trasslar ut fönstertätning.

Denna artikel handlar inte om trasiga glasrutor utan snarare om dåliga fönsterkarmar som renoveras. Byns egen möbelsnickare och byggnadsvårdare Ulf Hahlin kom förbi Skribenten som för dagen höll på att bygga på en maskinhall.

Ulf Hahlin

Bild 2. Ulf Hahlin i full koncentration med att montera fönstertätning.

Ulf berättade om hans sista moment i att återmontera innerfönster. Dessa fönster hade skickats iväg för professionell renovering och nu återkommit för montering. Renoveringen finansierades av byns skrotinsamling 2021.

Detta bör dokumenteras, föreslog Ulf och Skribenten hade samma åsikt. Som bakgrund kan man läsa artikeln från 2019 om städdag och Bygdegårdens fönster. Ursprunget ses i den idag 100-åriga skolbyggnad som nu är vår bygdegård och till stor nytta. Om skola i byn finns en hel del att läsa.

Ulf Hahlin

Bild 3. Ulf Hahlin monterar nästa innanfönster.

Stort tack till Ulf Hahlin och till övriga som medverkat i detta fönsterarbete, exempelvis Kenneth Eklund och Rolf Rehnmark, med flera!

Gunnar Engström, 2022-09-30

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se