Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Rundvik runt

Reportage

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Rundvik runt

Vintertid är promenadernas tid. Vintern 2020 har en hel rad av artiklar och bilder adderats till allt annat skrivet på Becken-Webben på detta tema. Här provas nu Rundvik runt. Rundvik ligger sydväst om Hörnefors, strax söder om Nordmaling och strax norr om Husum.

Rundvik runt 2020

Bild 1. Rundvik centrum. Här ligger Pizzeria Roma. Förr låg även en matvaruaffär här.

Rundvik runt 2020

Bild 2. Rundvik är en industriort, med kvarvarande verksamhet, som ses på denna skylt.

Rundvik är Masonitens högborg, ett varumärke som är spritt över världen. Idag produceras sågade trävaror av SCA (till vänster) och Masonit-balk till höger, av företaget Masonite Beams. Masonite och Rundvik är så unikt att det skrivits en byggnadsantikvarisk rapport vid Västerbottens Museum. I denna står det mesta. I den här artikeln fokuserar vi på det konstnärliga av Rundvik.

Rundvik runt 2020

Bild 3. Båthamnen i Rundvik. Här är det dels Parkering (P-skylt) dels förbud att parkera, och man uppmanas svänga höger för att inte köra ut i vattnet, eller? Dessutom står det en motorvärmaranslutning till höger, där man inte får parkera. Ett konstnärligt arrangemang på hög nivå med det frusna havet bakom.

Det finns även flera böcker skrivna om Rundvik och dess Masonite, exempelvis Masonite: en historia om människorna, bolaget och framtidstron i industrisamhället Rundvik (Jonas Fröberg, 2002).

Rundvik runt 2020

Bild 4. Toppen av Rundvik, udden ute vid hamnen för fritidsbåtar.

Rundvik runt 2020

Bild 5. Frost i något som kanske varit renfana.

Rundvik runt 2020

Bild 6. Kyrkan, på höjden av Rundvik.

Rundvik runt 2020

Bild 7. Suggestiv bild av isdimma och stora träd, kanske bollpil.

Rundvik runt 2020

Bild 8. Rundvik har många vägar och hus.

Notholmens kaj 2020

Bild 9. Redaktör Lena Lindholm vilar upp sig efter ca 7 km Rundvik Runt, här på Notholmens kaj i centrala Nordmaling. Nedanför blomsterlådorna öppnar sig havet, idag dolt av isig dimma genom vilken solens strålar nätt och jämnt förmå sig tränga.

Rundvik är ett vackert kuperat samhälle, havsnära och som förtjänar uppmärksamhet. Så kan denna rundvandring summeras.

Gunnar Engström, 2020-02-09

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se