Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Runes FIB

Kultur och sport i Hörneåfors

Artikel 2
Hörnefors ur Runes FIB

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Artikel 1

Runes FIB

Nu har det upprepats många gånger, om den FIB från 1953 som Rune Öström lämnade till Redaktionen sommaren 2012. FIB är tidningen ”Folket i bild”. Dagen till ära, julafton 2012, skrivs en kort ingress till det som ska avhandlas enligt bild 1.

Bild 1. Gunnar Nordahl – Mitt liv med läderkulan!

Rune från Rosersberg har en osannolik förmåga att skaka fram vykort, tidningar och bilder med anknytning till Hörneå och Hörnefors. Med ungdom i Håknäs, och med sommarjobb på Hörnefors Sulfitfabrik, intresserar sig Rune för bygden och Becken-Webben. Rosersberg ligger annars strax söder om Arlanda.

Det har nu gått snart ett halvår sedan Rune levererade tidningen, och inget har ju hänt. Först berodde detta på tvingande utomhusarbeten på gården och tvingande arbete och övertid på annat ordinarie jobb. När väl journalistiken kom igång, om man nu vågar använda ett så fint ord, var orsaken till dröjsmålet två. Å ena sidan kvalar undertecknad liksom Redaktör in i kategorin ”fotbollsimbeciller”, vilket gör att texten på Becken-Webben får en viss karaktär i den riktningen. Å andra sidan är Runes tidning FIB utgiven år 1953.

År 1953 innebär problem med copyright. Vi skulle behöva vänta till 2023 innan vi vågar nyttja innehållet för nätpublicering. Alstret från 1953 har dessutom en författare med initialerna ”A.H.”, och egentligen är det först 70 år efter dennes bortgång som möjligheterna släpps fria. Så lyder lagstiftningen om upphovsrätt/copyright med grund från 1960. Till ganska nyligen verkar tidningen (FIB 16-22 januari 1953, nr 3) ha varit åtkomlig som PDF på nätet, men inte längre och förmodligen av just denna anledning.

Trots detta ska vi göra ett försök. Om inte annat dröjer det säkert någon vecka eller så av frihet innan Becken-Webben hamnar inför skranket. Med klen, ångerfull och underdånig argumentation yrkas på att vår byahemsida är så obetydligt att copyright omöjligt kan gälla oss. Oavsett sakförhållanden lär domen bli hård! Vem ska då skriva och publicera när skribent och Redaktör blötlägger torrbröd i vatten. Vad vi däremot kan göra är att referera innehållet ur FIB, och möjligen editera bilder till något eget. Dessutom inses att FIB själv publicerat andras gamla bilder i artikeln om Nordahl. För några av dessa vågar man rättmätigt fråga vilken lokal Hörnefors-fotograf som äger rättigheten, inte omöjligt vår egen Algot Engström.

Idag förknippar man bokstäverna ”FIB” med en väldigt speciell typ av kultur, med lättklädda unga damer. Förvisso handlade ju även detta om ”Folk i bild”, men tidning som nu ligger framför datorskärmen, av årgång 1953 var av annan sort. Detta måste redas ut.

Dåtidens FIB hade tidningarna TIME and LIFE Magazine som förebilder. FIB gavs ut mellan åren 1934 och 1962. FIB hade förvisso en politisk agenda, åt vänster, och ägdes periodvis av partiet ”S”. Loggan i bild 2 talar sitt tydliga språk, men i denna artikel på Becken-Webben är loggan ”Tomte-röd” i juletid. Becken-Webben undviker med bestämdhet all politik och konstaterar att tidningen även hade stöd i olika icke-politiska folkrörelser, däribland opolitiska bönder.

Bild 2. Logotypen för dåtida FIB.

År 1962 köptes tidskriften av Åhlen och Åkerlund (Bonniers). Den slogs då ihop med en annan tidning ”Aktuellt för män” och syntesen gick under namnet ”Nya Folket i bild med Aktuellt från hela världen”. Bonniers försökte nå ännu högre på kulturhimlen, men dessvärre, upplagan blir inte lika hög som dess ambitionsnivå.

Detta med ”kultur för män” vann sedermera kampen och redan år 1963 gavs tidningen ut under det förenklade namnet ”FIB-aktuellt”. Journalister med avvikande ambition gnisslade tänder under ett decennium och 1972 startade man istället tidningen ”Folket i bild – Kulturfront”, ). Ordavalet ”Kulturfront” var tidstypiskt efter ”68”, med fronten mot FIB-aktuellt. Det var i dess regi som bland annat Jan Guillou och Peter Bratt agerade och sedermera fängslades angående IB-affären 1973.

På nätet uppger sig ”Folket i bild – Kulturfront” vara politisk oberoende, hur nu detta är definierat? Becken-Webben är både okulturell och okunnig i dylika detaljer, dessutom garanterat opolitisk. Däremot är vårt bya-forum helt pålitligt i allt nonsens som sägs och skrivs. Vi konstaterar således att det är ”Bonniers” och inte ”Folket i bild – Kulturfront” som blir målsägande i det brott som Becken-Webben nu begår, i att återge lite historia om Gunnar Nordahl från läderkulans Hörnefors. Positivt är ju att arkivchefen på Bonniers, Ingemar Perup, han verkar ju vara en hyvens vän på vår sida av bron.

Bild 3. GOD JUL önskar Gunnar Nordahl, Redaktör Lena Lindholm i bild, och skribenten bakom kameran år 2004.

 

Gunnar Engström, 2012-12-24

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se