Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Skidreportage 3 - Becken Skidstadion - 2018

Becken Skidstadion

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Skidreportage 3 - Becken Skidstadion - 2018

Vintern 2018 har varit fördelaktigt för skidsporten i Becken. Ofta står bilar parkerade utmed byvägen, och mycket apelsinskal sprids på myrarna som tecken på stor aktivitet.

Becken Skidstadion 2018

Bild 1. I detta, det 3:e reportaget från Becken Skidstadion, visas några ytterligare bilder från det röda spåret, "Snabbspåret" som är 9 km långt.

Bilderna i denna artikel är ganska snarlika de två föregående anno 2018, no 1 och no 2. Anledningen till detta är att man åker i samma spår och träden runt omkring ändrar sig inte så mycket sedan sist.

Ravelmyra

Bild 2. Sol på Ravelmyra.

Ravelmyren, eller Rävelmyra, har det berättats en hel del om på Becken-Webben. För att inte repetera detta om och om igen länkas till föregående artikel, och den om bronsåldersrösen.

Sol på Ravelmyra

Bild 3. Mer sol på Ravelmyra

Skoterspår

Bild 4. Här ses den angränsande myren sönderkörd av skoters. I detta fall är myren fotad med ett speciellt skoterfilter som gör det möjligt att rekonstruera vem marodören är. Dessbättre har vederbörande, i viss mån, försökt hålla sig borta från själva skidspåret. Räknar man antalet gånger som skoter korsat skidspåret på den 1 km som löper över myren, kan man räkna till 24 st, och det är ju inte så farligt.

Gunnar Engström, 2018-03-31

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se