Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Skolklass 1919 i Becken - Artikel 11

Hörnefors Historia

Skolan i Hörnefors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Skolan - Artikel 11 - Skolklass 1919 i Becken

Skrivandet fortsätter om skolan i Becken by, nu framme vid år 1919. Skolklassen är fotad framför skribentens stolpbod. Just där skolbarnen står uppställda 1919 har skribenten byggt en kulle för några år sedan. Fyllningen kom från E4:ans breddning och med den kunde en massa tråkig sten fyllas över. Mycket kan göras med grävmaskin, och även att dra upp själv stolpboden till toppen av kullen. Stolpboden byggd vid mitten av 1700-talet tjänade som likbod för ryska armén som stred i området 1809, så säger i alla fall berättelsen. Stockarna har grovkalibriga hål efter beskjutning. Vi återkommer till stolpboden i termer av Umeå Kulturhuvudstadsår 2014.

Becken Skola 1919

Bild 1. Skolklass årgång 1919 med från vänster i nedre raden: Elsa Sundberg, Anna Norgren, Gustaf Jonsson, John Jonsson, Valter Jonsson, Roland Norgren. 2:a raden från vänster: Magda Jonsson, Eva Johansson, Klas Stecksen, Valter Sjöstedt, Helge Eriksson, Edvin Lundgren, Gunnar Olovsson. 3:e raden från vänster: Lärarinna Ester Wiklund, Elsa Norgren, Ella Bergström, Anna Lundgren, Agneli Bergström, Gerda Eriksson, Maja Stecksen, Dagmar Norgren, Greta Johansson.

Stolpbodens historia år 1809 var lätt i jämförelse med den att reda ut identiteten på en liten flicka på skolfotot. Sittande i nedre vänstra kanten av bilden ses en flicka i vit klänning vid namn Norgren, antingen hette hon Göta eller Anna. Hur ska nu skribenten kunna känna igen och hålla isär Göta och Anna från varandra för snart 100 år sedan! Detta kan väl ingen begära. Men, det pinsamma är att i en tidigare artikel om Johannes Norgren och hans relation till Fabrikör Frans Kempe (Mo och Domsjö AB och grundare av Hörnefors Sulfitfabrik) så exponerades hela barnaskaran Norgren vid ungefär 1920. Likheten mellan olika kända foton gav flickan från 1919 namnet Göta, men det kanske är storasyster Anna vid ser. Så är hon i alla fall namngiven i boken ”Hörneå, vår by dess historia”, och den har ju per definition alltid rätt. Den som vill läsa mer om familjen Norgren kan hitta ett och annat på annat håll, att starta sin läsning via denna länk. Vi släpper denna fråga här och nu, men för den läsare som bläddrar runt bland Becken-Webbens otaliga artiklar så kanske man förundras över Göta/Anna Norgrens identitet.

Gunnar Engström, 2014-02-25

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se