Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Soptippen i Becken

Gammalt skrot

Hörneås historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Soptippen i Becken

I gamla tider var det tradition att fylla igen håligheter i marken med sopor. Ett exempel på detta är då bäcken, vattendraget som gett byn dess namn, rätades ut för 100 år sedan. Den gamla bäckfåran fylldes igen och till detta användes diverse sopor av järnspisar, tegel och dylikt mer eller mindre komposterbart. Denna tradition levde kvar ganska länge in på 1900-talet.

Bild 1. Potentiella ägare till möblemanget som berättas om i denna artikel, under glatt festande.

Traditionen som beskrivs ovan gick ut på att skräpa ned på sin egen mark. Sedan finns det en annan tradition, som lever kvar än i dag, att skräpa ned på annans mark. När denna mark ligger inom Becken bys domäner så tvingas Beckens kriminaltekniska laboratorium att jobba för högtryck. Vi ska här lämna prov på sådan efterforskning.

Bild 2. Samma figur som i bild 1, svängande ölglaset.

Bild 3. Samma figur som i bild 1, och där man knappt vet vad som är upp och ned i fotandet.

En dag insågs att vändplanen utmed E4, på motsatta sidan av Preem, åter blivit föremål för soptipp. Förra gången, för ett drygt år sedan var det någon som tyckte att asbestplattor passade bra att dumpa i Beckenskogen. Detta städades bort, men nu var det åter dags.

Bild 4. Möjligen ett ”Internetcafé” anno 2004. Just dessa bilder är daterade (framkallade) 2004-04-26. Modernt så det förslår.

Bild 5. Det är nog inte Lennart Nilsson som fotograferat. Här ser vi ett typiskt foto för den samling vi hittat i möblemanget, ett foto med inte en fot utan faktiskt två fötter. Det verkar mer ha varit en slump ifall man lyckats träffa av ett ”motiv” med kameran.

Denna gång var det inte miljöfarligt avfall utan vanliga bokhyllor, hurtschar, och banankartonger som ramlat av. Möblernas utförandet var i spånskiva, ungefär 1980-tal. Tyvärr handlade det inte om någon rokoko av Georg Haupt.

Bild 6. Här ska vi stifta bekantskap med en barnfamilj, kanske är det pojkarna i tidigare bilder som sitter vid köksbordet. Möjligen är det modern till soporna med tofs i håret. Läsare må ursäkta raljerandet, men företeelsen inbjuder till dylikt ordval.

Dessa spånskivealster har inte eldats upp, ännu, utan fraktats bort till Becken-Webbens Redaktionsutrymmen. Vi leker med teorin att någon svängt in på vändplanen, och av centrifugalkraften så har möblemanget ramlat av släpvagnen. Mot beskrivning kan möblerna återfås hos Beckens avdelning för hittegods.

Bild 7. Oskuldsfulla barn, i ett hyreshus, någonstans i Sverige, kanske vid slutet av 1980-talet. Hur kan dessa foton sluta i en snödriva i Becken-skogen?

Oavsett mekanism för hur möbler, eller rätt och slätt soporna, hamnat i byns natur – detta behöver analyseras. Vid noggrann analys av möblerna hittades bildalster som kunde processas med allsköns verktyg i Photoshop. Vi tar oss friheten att visa några av bilderna, med lagom suddighet för att inte bli övertydliga. Om någon känner sig träffad, vänligen hör av Er till Redaktionen så kan möblerna återbördas till Era rätta händer. En reservation måste göras i händelse att möblerna varit föremål för begagnathandel, inkluderande medföljande fotografier. Således kan bilderna återge tidigare ägare, kanske mindre troligt …!

Gunnar Engström, 2013-04-02

 

Har Du något att berätta? Maila Din berättelse eller artikel till redaktionen.

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se