Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Strömsör - Återstoden

Strömsör - en historisk plats - artikel 1

Strömsör - en historisk plats - artikel 2

Strömsör - en historisk plats - artikel 3

Strömsör - en historisk plats - artikel 4

Häggströmarna på Strömsör - del 1

Jag sökte ett årtal och fann en trevlig hemsida

Ann-Katrin i Öre – artikel No 1

<<<>>>

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Strömsör - Återstoden

av lanthushållningsskolan

Strömsörs lanthushållningsskola är idag en glömd plats - om man nu inte uppsöker platsen såsom den ser ut idag. För bakgrund, se artiklarna till vänster. Detta inkluderar några artiklar som Becken-Webbens distansskribent - Ann-Katrin Lagnefeldt (född Lundqvist i Öre) bidragit med. Ytterligare information om området kan läsas av en annan distansskribenter - Rune Öström.

Varken lanthushållningsskolan eller vårdhemmet finns kvar idag. Vårdhemmet har en del intakta byggnader som möjligen kan besökas om nuvarande privat ägare så ger tillåtelse. Att besöka platsen för Lanthushållningsskolan gav sig däremot mer naturligt och påkommet. Nuvarande ägare av fastigheten har påbörjat karriär som biodlare och köpt bisamhällen av Skribent och Redaktör. Det är vid ett sådant fototillfälle som några bilder visas nedan av det som återstår av den pampiga anläggningen.

Strömsör

Bild 1. Detta foto är från tidigare artiklar, av Medicine Doktor Carl Häggströms fastighet som han testamenterade till att bli en lanthushållningsskola. Foto: Hanna Bäckman, Nordmaling.

Tyvärr brann mangårdsbyggnaden ned 1949 och skolan flyttade till Levar. Ekonomibyggnader fanns kvar och hur dessa nyttjades förtäljer inte historien för stunden, i alla fall på Redaktionen. Tyvärr brann det igen i mer modern tid, varvid endast två byggnader återstår, de som ses i bilder nedan.

Strömsörs lanthushållningsskola

Bild 2. Resterande delar av Strömsörs Lanthushållningsskola, anno 2024.

Strömsör

Bild 3. Strömsörs lanthushållningsskola då det begav sig, från en tidigare artikel. Den byggnad man ser i bild 2 synes vara den i centrum av detta flygfoto. Dasset i bild 4 skymtar i skuggan mellan huset, och ses tydligare i större upplösning av flygfotot. Foto: Aero Material AB.

I förgrunden av bild 4 ses det som var ett dass då det begav sig - så berättar de nya ägarna av fastigheten.

Strömsörs lanthushållningsskola

Bild 4. Dasset i förgrunden.

Strömsör

Bild 5. En C-uppsats av Annika Lindberg Umeå Universitet 1993 - "Strömsörs herrgård - ett västerbottniskt jaktslott och mönsterjordbruk på 1890-talet".

Uttrycket jaktslott i bild 5 framträder med tydlighet då man studerar resterna idag. Det är inga vanliga bondbyggnader. I bild 6 ses exempel på en påkostad ornamentik, på ett dass!

Strömsörs lanthushållningsskola

Bild 6. Påkostad ornamentik på ett dass.

Det är uppenbart att byggnaderna är gamla. Nuvarande ägare nyttjar dem som förråd, men det är oklart om de går att rädda för eftervärlden.

 

Gunnar Engström, 2024-06-16 

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se