Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Till minne av Bruksdammen

Bruket i Hörnefors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Till minne av Bruksdammen

Temat om bruksdammen i Hörnefors återkommer här - med historia som möter nutid. Den senaste artikeln på temat berättade om då dammen tömdes och luckorna togs bort 2002, och att broövergången revs 2015. Dagens artikel handlar om den nya gångbron som byggdes. Detta var ungefär samma år 2015. Läsare kan tycka att även detta tillhör historia idag år 2021. Ibland tar det tid att "framkalla bilder" ur digitalkameran.

Kort resumé av 200 år; om Järnbruket Hörneå AB under perioden 1775 till 1903, som köptes av Frans Kempe i Mo & Domsjö AB och ersattes av Hörnefors Sulfitfabrik på Hamnskär, där den senare lades ned 1982.

Dammen på Bruket i Hörnefors

Bild 1. Foto från sekelskiftet 1900, från en tidigare artikel.

I bild 1 ses bruksdammen framför kyrka och magasin, båda är kvar idag. Till vänster är vattensågen som överlevde järnbruket, i alla fall med några år. Vatten i dammen och träd i skogen som bruket ägde gav inkomst. Längre tillbaka i tiden fanns en "bondsåg" på platsen. Om detta kan man läsa i den informativa med omåttligt tråkiga boken Hörnefors Historia från 1964. På Wikipedia finns idag en sida över järnbruk i Sverige, där även Hörneå bruk finns omnämnt.

Såghusets placering i bild 1 är intressant, om den jämförs med bild 2 och 3.

Dammen på Bruket i Hörnefors

Bild 2. En bild från tidigare artiklar. I förgrunden ses vattentuben till Sulfitfabriken. Sågen är riven. Fotot torde vara ca 1940.

Såghuset i bild 1 låg på platsen för vattentuben i bild 2. Man förmodar att arrangemanget nyttjade sågens tidigare intag för vattenkraft. Där kopplades tuben in. Istället för att släppa ut vattnet nedanför turbin eller vattenhjul, leddes vattnet till Hörnefors Sulfitfabrik.

Bruksdammen Hörnefors

Bild 3. Tegelbyggnaden finns kvar idag. Byggnaden saknas i bild 2.

Bild 3 visar elkraftverket som tillkom för att nyttja energin i vattentubens flöde. Markägare med ekonomisk andel i forsen fick gratis el av Mo & Domsjö AB, en förmån som tyvärr försvann.

Bruksdammen Hörnefors

Bild 4. Här har tegelbyggnaden i ett äldre foto (ca 1940) fogats in i bild 3 (2020).

I bild 4 stämmer inte perspektiven fullt ut, då tuben i verkligheten löpte lite mer "rakt fram i bild" snarare än åt vänster. Däremot noteras att tubens utgång var till vänster i tegelbyggnaden och inte i den röda dörren. Det är förmodligen mycket få läsare som intresserar sig för dylika detaljer.

Bruksdammen Hörnefors

Bild 5. En praktfull bro byggdes över den gamla dammanläggningen. Till höger står Redaktör Lena Lindholm.

Det kommer faktiskt ytterligare en damm-artikel på Becken-Webben, på detta dammiga tema.

Gunnar Engström, 2021-03-30

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se