Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Tuben i Tykos fokus

Hörnefors fabrik

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Tuben i Tykos fokus

I en nylig artikel visades hur den så kallade vattentuben vid dåvarande Hörnefors Sulfitfabrik byggdes 1905. Det var en avancerad konstruktion i trä för att leda sötvatten från dammen på Bruket till den nybyggda fabriken på Hamnskär. ”Bruket” avser det gamla industriområdet uppströms Hörnån (järnbruk och vattensåg). Vissa läsare kanske förundras över ordet ”tub”. Varför är det inte ett rör. I några tidigare artiklar använde skribenten ordet ”vattentrumma”, och det är nog en smaksak. Man vågar nog spekulera om ett gemensamt tekniskt språkbruk med engelskans ”tube” som betyder ”rör” men kanske lite mer åt ”slang”. Pipeline är ju ett modernare uttryck på svensk-engelskan. Idag känns ordet ”vattentub” gammalt men det var fel igen. Inom vattenkraft är det gångbart, som när Länsstyrelsen i Jönköping varnade för en läcka 2013. Internet ger prov på en massa tub-bilder för den intresserade.  

Tuben på Bruket

Bild 1. Vattentuben vid nedre Bruket. Här började röret sin långa väg från dammen till vänster i bild och 3.3 km ned till Fabriken. Vi ser ett kolorerat foto och vykort från 1920-talet, i regi av Hörneforsprofilen Tyko Karlsson. Man ser tubens konstruktion i trä, och känner igen denna från en bild 1905 då den fogades ihop. Till vänster ses en liten vit vattenfontän från tuben – mycket vackert.

När man mäter på Google Maps så finner man att tuben var hela 3.3 km lång. I en tidigare artikel visades att tuben bestod av ca 26 st stockar, bilade eller sågade till säkert 6-tums tjocklek. Dessa fogades samman likt en tunna, som rullades runt i sektioner. Med dess siffror kommer man fram till att det behövdes 86 tusen löpmeter lagom grova stockar. Med en längd per sektion om 4 meter så motsvarar detta drygt 21 tusen stockar. Att bygga denna tub för hand inger respekt, inget man orkar idag. Tänk på det när vi beskådar bilderna i denna artikel.

Tuben på Ågern

Bild 2. Vattentuben utmed det som idag heter ”Industrivägen”. Här antyds det som Erik Idhult berättar om längre fram i artikeln, om att tuben var skyddad från väder och vind.

Erik Idhult, så heter en av Becken Webbens läsare. Erik räknas även in i gruppen av ”distansskribenter” som bidragit med egen text och material till vårt gemensamma historieskrivande. Förutom att Erik jobbat vid Hörnefors Sulfitfabrik, ända in i slutet för precis 32 år sedan, så är Erik filatelist. På Becken-Webben har Erik framför allt intresserat sig för poststämplar och postkontor i det gamla Hörnefors. Frimärken sitter ofta på vykort och det är i det sammanhanget som den här artikeln har sin grund. Så här skrev Erik till Redaktionen 2014-03-03.

Hej,
Nyligen har jag förvärvat alla de sju motiven i den serie av sammanlagt sju som Tyko Karlsson lät utge på 30-talet. Ni har säkert sett och publicerat ett och annat redan på hemsidan.  Dessa tre som jag skannat visar sötvattentuben i olika positioner.

Erik berättar om hela sju vykort som Tyko Karlsson lät trycka. Om Tyko Karlssons vykort kan man läsa i en tidigare artikel på
Becken-Webben från 2011 med titeln ”Historiska vyer över Hörnefors”. Där visades sex vykort som en annan av hemsidans läsare, Gunborg Wikner, skickat till Redaktionen. Här byggs den stora spänningen upp, vilket var nu det sjunde vykortet! Med denna spänning får vi leva några dagar till, tills sanningen exponeras på vår enkla hemsida.

Tuben 1944

Bild 3. Denna bild är ett vykort från 1944. Just den här bilden kom från ytterligare en läsare – Rune Öström - även han distansskribent med många alster på vår hemsida. Här har fotot beskurits för att visa tuben bättre. Notera överbyggnaden av tuben, dessutom ses små kurer utmed den. En bit bort i bild ses ”Hörneforsgården”.  Där verkar man ha byggt en bro över tuben för att binda samman ”Industrivägen” (som ses i bild) med ”Bangatan” till vänster (utanför bild).

Vissa av Tyko Karlssons bilder fanns återgivna i boken Hörnefors Historia. Där sägs de beskriva 1920-talet, och det är nog rätt. Dateringen blir även uppenbar när man tittar på byggnader och detaljer på industriområdet och jämför med diverse andra foton med kända årtal.

Tuben på Hamnskär

Bild 3. Vattentuben gör en 90-graders krök in mot Fabriken som ligger till höger i bild. En röd linje är markerad i bilden, och den visar hur tuben byggts om. Den har legat utmed den röda linjen men sedan flyttats och sprängts ned i berghällen till vänster. Tuben fick nog flyttas för att ge plats åt det som nu löper i centrum av bilden. De raka spåren är till den gigantiska vajerkranen som nu ersatt den "elektriska luftbanan".

För att nu återvända till det som var avsikten med denna artikel, summerat i en meningen. Som skydd för väder och vind kläddes tuben in. Erik skrev så här om detta 2014-02-05 - Den var klädd i masonite, ett fyrkantigt hölje. Kort och koncist istället för skribentens långa utläggning.

Gunnar Engström, 2014-02-07

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se