Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Ulf Hägglunds bilder av Sulfitfabriken

Hörnefors fabrik

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Ulf Hägglunds bilder av Hörnefors Sulfitfabrik 1982

Hörneå hemsida har interaktiva läsare. Information och bilder generera ny information och nya bilder. Denna artikel är inget undantag, om hur minnet av Hörnefors Sulfitfabrik växer. För skribentens del säger inte denna tillväxt så mycket eftersom minnet startar från ”0” och inget. För andra som satsat en stor del av sin yrkeskarriär på fabriken är frågan mer begriplig. Oavsett minne eller ej så är Sulfitfabriken en viktig del av vårt lokala kulturarv och Sveriges industriarv, så här under Kulturhuvudstadsåret 2014.

Att skriva artiklar om en rykande fabrik ger ju inget Nobelpris i litteratur, självklart inte. I denna artikelserie är det inte skribentens ord som är viktiga. Istället är det bilderna som bär fram kulturen. Fotografen hette Ulf Hägglund, han förevigade Hörnefors Sulfitfabrik just då grindarna hade stängts och byggnaderna höll på att svalna i slutet av februari månad år 1982.

Vem var då Ulf Hägglund. Jo - och här accelerera berättelsen från tiden då Hörnefors Sulfitfabrik skulle avvecklas. Många arbetstillfällen i samhället rycktes bort där industrikrisens skördetröska rullade fram. Detta skedde i spåren av 1970-talets varskris, stålkris och kris inom pappersindustrin inte minst. Den lokala fackföreningen ”pappers avd 115” där Erik Idhult var ordförande, önskade bevara minnet av den arbetsplats som betytt så mycket för så många. För dokumentering anlitade man en professionell fotograf från Västerbottens Folkblad, en fotograf vid namn Ulf Hägglund.

Erik Idhult är känd på Becken-Webben som en historieintresserad frimärkssamlare. I den rollen har han tacknämligt bidragit med text och bilder till vår hemsida. Becken-Webben är strikt opolitisk och har kryssat fram i 1900-talets början mellan artiklar om industrimagnaten Frans Kempe och fackföreningskämpen Johannes Norgren. Becken by har ingen egen industri, eller ens rester av en sådan, men hur det nu kommer sig har byns bredbandsfiber blivit kanal för allsköns historieskildring. Så här skrev Erik Idhult i ett mail till Redaktionen 2014-03-08.  

Hej igen!
Vilken historiebok som skrivs (Erik syftar på artiklar om vattentuben vid Fabriken). En studiecirkel så god som någon! Till yttermera visso kan jag nämna att i slutskedet, innan fabriken revs, andra halvan av 1982, sjösattes projektet "bevara vad som finns kvar på bild". I praktiken gick jag omkring med Ulf Hägglund fotograf från VF och dokumenterade varje maskin och varje vrå av de två fabrikerna. Här finns inga människor, ingen levande fabrik vid denna tid, tyvärr, men bättre sent än aldrig kan vi säga.  Bilderna sattes med text och finns idag på biblioteket i Hörnefors. Jag har kvar några av dessa som dubbletter här hemma och några är jag speciellt förtjust i. Kalkstenstornet i närbild, vad säger du om den?

Hälsningar, Erik

På Becken-Webben kommer vi visa några av Ulf Hägglunds bilder, de som Erik Idhult har i förvar hemma. För den som vill se hela serien hänvisas istället till Hörnefors Bibliotek. Becken-Webben har tidigare skrivit en serie artiklar baserat på Angerd Karlssons bilder. Dessa fotades under Sulfitfabrikens Svanesång just som sista pappret rullade iväg. Bilderna som Erik berättar om och som Ulf Hägglund fotade visar en fabrik som just stängt dörrarna - en arbetsplats utan arbete. 

Kalkstenstornet 1982

Bild 1. Kalkstenstornet 1982, vid Hörnefors Sulfitfabrik. Fotograf är Ulf Hägglund från Umeå. Bilden får ej dupliceras.     

Copyright – så kallas en viktig fråga om upphovsrätt. Skribenten ställde frågan till Erik Idhult om vem som äger rätten till bilderna? Så här svarade Erik:

Gunnar!
Fotona 1982 på Hörneforsfabriken bekostades av vårt fack Pappers avd 115. Och vad är "vi" och "vårt" idag när fabriken och facket är upplöst i sina beståndsdelar. Den enda målsättningen är att förvalta arvet så gott det går. Fotona är ju mer av industrihistoriskt intresse.

Jag träffade Ulf Hägglund häromdagen. Han fotade på uppdrag av oss, facket, och att det är vårt material. Jag betonade att vi skulle nämna hans namn i samband med publiceringen och det var han ju tacksam för. Möjligen skulle han ha invändningar ifall bilderna skulle dupliceras. Kör i vind menade han avslutningsvis.

Hälsningar, Erik

Kör i vind, ett bra uttryck som Ulf Hägglund använde. Hörnefors körde i hård motvind 1982 men sedan vände vinden. Det är inte alla industriorter, vars Bruk stängt ned, som idag har ett höghastighetståg och sedan länge en E4.

Gunnar Engström, 2014-03-18

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se