Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Vattentuben i nytt fokus

Hörnefors historia

Hörnefors Fabrik

Kenneth Eklunds bilder

Startsida

Vattentuben i nytt fokus

Industrihistoria fortsätter, med ytterligare en bild från Kenneth Eklunds USB. En grupp herrar av olika åldrar står med spadar och hackor. I bakgrunden ses vattentuben, och man förstår att man är i trakten av en industri, och rimligen Hörnefors Sulfitfabrik.

Om tuben har det skrivits rätt mycket på Becken-Webben. Den är ca 3 km lång och ses på många gamla foton. Tuben var byggd av trä. "Vattentubs-timmerman" kunde säkert ha varit ett yrke förr i tiden, likt tunnbindare. Söker man på nätet med följande kombination av ord "vattentub" + "timmerman", då får man första träff på en intressant artikel, från Becken-Webben som undertecknad skrivit. Tyvärr blev man inte klokare på det. Vi länkar till den artikeln, med grund i ett foto från år 1905 då fabriken byggdes och samtidigt konstruerades vattentuben på ett mirakulöst sätt. Det vore oturligt om det inte finns mer information än så om gamla vattentuber och om den yrkesskicklighet som krävdes.

Vattentuben Hörnefors Fabrik

Bild 1. Grävarbete, sannolikt i Hörnefors och troligen på industriområdet Hamnskär. Årtal är nog 1910-talet. Fotograf okänd. Tyvärr är bilden skannad med för låg upplösning för att kunna zooma in personerna i bild.

Herrarna i bild är nog inte vattentub-timmermän utan anläggningsarbetare. På Kenneths USB hade bilden namngivits "nedläggning av tub". Tuben i bakgrunden är nog inte så lättflyttad. Tittar man på bilden från 1905 verkar tuben byggas sektionsvis på plats, delvis nedgrävd redan från början. På andra bilder ses hur tuben löper runt kanten av fabriksområdet, där vägen till Hamnskär idag går (se bild 2).

Det är uppenbart att tuben flyttats mer än en gång, från dess ursprungliga plats 1905. Därmed är det inte omöjligt att man dessutom tvingats gräva ned den i något skede, för att ge plats åt någon byggnad.

Hamnskär

Bild 2. Vy av Hamnskär, Hörnefors, från nät-sidan Historiska vyer över Hörnefors. Parallellt med vägen ses vattentuben som svänger av åt höger. Tuben verkar ha retuscherats hårt eller har ett tak över sig, färglagt ljusbrun. Tuben tycks vara nedsprängd i bergsklacken just i böjen. Strax till höger om tuben ses först ett spår som hör till kabelkranens åkvagn och torn. Därefter till höger ses en grusbädd med ungefär samma böj som vattentuben. Ännu längre åt höger ses kabelkranens andra och vinklade spår, båda ligger på en stockbelagd bädd, likt tätt packade syllar. Tillsammans kan detta tala för att vattentuben flyttats ca 5 meter utåt vägen till, från den tomma grusbädden. Kanske gjordes detta för att ge plats åt kabelkranens räls och åkvagn. Den flytt av tuben som beskrivs här ska inte blandas ihop med den som diskuteras i anslutning till bild 4. Onödigt komplicerat.

Ågern

Bild 3. Åter en bild från sidan Historiska vyer över Hörnefors. Fotografen har klättrat upp i kabelkranens torn, och i förhållande till bild 2, här vridit sig om 180 grader mot norr och Ågern. Tuben som sågs i bild 2, ses här fortsätta mot dagens Hörnefors och Bruket långt bort i fjärran. Man noterar att tuben böjer av åt höger i bild (österut). Att tillverka en böjd vattentub är mycket svårare än en rak, vilket man förstår genom att se på timmermannens arbete och hur tubsektionerna skarvas. Den flytt av tuben som antyds i bild 2, förstår man nu bättre. Tuben har haft en rak sträckning, och även vägen utmed tuben har haft en rak linje. Just i böjen, ser man en "knick" på vägkanten eller möjligen den stockbädd som tuben vilar på. Man noterar även vägbanken till höger som har fått sig ett räcke över den utfyllnad som gjorts. Från höger sköljer havet in. Med 100 års tidsskillnad då mot nu är landhöjningen ca 1 meter. Hamnskär var en ö inte långt tillbaka i tiden.  

Hörnefors Sulfitfabrik

Bild 4. Bild från sidan "Hörnefors Fabrik och Kulturbyaårets invigning 2014". Bilden återges för att se fabrikens begynnelse. Vattentuben drogs kortaste vägen till fabriksbyggnaden, tvärs över det som sedan blir en utökad vedgård med kabelkran och tillkomst av ytterligare byggnader. Tuben måste således flyttas. Kanske grävdes den ned i något skede, i det som ses i bild 1. Det är säkert ytterst få läsare som ser intresse i dessa detaljer.

På Becken-Webben finns mängder av foton där tuben ses och bidrar till riktmärke om plats och tid. Det är bara att leta runt på hemsidan.

Gunnar Engström, 2019-01-26

Besökare