Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Vid samma bord som Joakim Zachris Duncker

Hörnefors historia

Startsida

Vid samma bord som Joakim Zachris Duncker

Under en period av skriv-torka på Becken-Webben kom ett påpassligt mail till Redaktionen. Mailet var från Pär Tegenfeldt -född och uppvuxen i Hörnefors, numera bosatt i Mariannelund Småland - som Pär själv beskriver. Pär har tidigare skickat frågor och detaljer, om Lea Tegenfeldt och om Korv-Johns kiosk för bra precis 3 år sedan.

Så här skrev Pär till Redaktionen 2022-02-12:

När jag var ung fick jag höra historien om ett gammalt bord som stod i morfars sommarstuga på Koön (Långören) utanför Hörnefors. Min morfar målarmästare Helfrid Andersson var född 1889 och när officersmässen i Hörnefors revs auktionerades inventarierna ut. Morfar ropade in bordet där.

Jag har en tid undrat var det bordet tog vägen och hösten 2021 vid min resa upp till Umeå fick jag förmånen att sätta mej ner vid detta bord som fortfarande är i min släkts ägo.

Här finns en artikel om bordet (tryck på denna länk) och bilder på det Morfar berättade om slaget vid Hörnefors 1809 och så här minns jag hans berättelse:

Överstelöjtnant Duncker med sina mannar hade tagit ställning på ena sidan ån, bakom en vedstapel låg Duncker och på andra sidan ån låg ryssarna. De ropade till Duncker – Är du feg Duncker? Duncker reste sig och svarade – Duncker är inte feg! Då träffades han av ryssarnas eld.

Några svenska militärer satt samlade vid ett bord när en kurir kom med budet att Duncker hade stupat. En av dem tog då sin kniv och karvade korset i bordsskivan.

Nu satt jag där mer än 200 år senare. Vid det bordet har säkert Duncker också suttit. Jag stryker mina fingrar över korset i bordsskivan, korset går djupt. Minnet av vår hjälte Joakim Zachris Duncker ska leva kvar länge.

Pär Tegenfeldt

Länken ovan går till nätsidan "Äkta Hem" som drivs av Nina Tegenfeldt. Där berättar Nina om sitt hus i en "by utanför Umeå". Med lite digital sökning hamnar man i Obbola snarare än Hörnefors. Vill man se bilder på bordet får man gå via länkarna ovan.

Det är kanske inte alla läsare som känner till historien om "Affären vid Hörnefors" 1809. Mer information finns på annat håll på Becken-Webben.

Pär (i tidigare korrespondens stavat Per) lyfter fram en intressant händelse i Hörnefors historia, närmare bestämt en auktion för ca 100 år sedan. Även på Redaktionen finns möbler som kan ha varit inropade vid samma tillfälle, av Skribentens farfar Rickar Engström.

Gunnar Engström, 2022-02-19

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se