Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Hörneås fornhistoria

Topografi och vatten

Hörneå för
2500 år sedan

Granbergsröset

Nya gamla rösen

Ravelkläppsröset

Båtvraket på Degermyran

Hörneås historia

<<<>>>

Angränsande byars fornhistoria

Gammåns fornhistoria i Långed

 

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hörneås Fornhistoria

I trakterna kring Hörneå har människor levat i många släktled. Gravrösen och landmärken antyder en forntida kultur. Landhöjning och klimatväxlingar har emellertid förändrat landskapet.

Läs om fornminnen, skrönor och topografisk historia i Hörneå med omnejd.

Granbergsröset

Har Du något att berätta? Maila Din berättelse eller artikel till redaktionen.

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se