Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Husum - en promenad 2020

Hörnefors fabrik

Reportage

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Husum - en promenad 2020

Vintertid är promenadernas tid - promenader som inte hinns med vår, sommar och höst. Promenadsäsongen samvarierar med händelser på Becken-Webben, som annars är ganska tyst under perioder av året. En promenad ger upplevelser. Extra variation får man med besök i en grannby. I detta reportage tittar vi närmare på Husum.

Husum 2020

Bild 1. Husum är en vacker maritim miljö.

Hörnefors är besläktad med Husum, via företaget Mo och Domsjö AB och grundaren Frans Kempe. På en sträcka av ca 80 km fanns Hörnefors Sulfitfabrik, följt av Norrbyskär, Husum och fabriken i Örnsköldsvik-Domsjö. Om Hörnefors fabrik är det skrivet en hel del på Becken-Webben. Den lades ned 1982. Sågen på Norrbyskär lades ned 1952. Husum är idag del av finska Metsä. Fabriken i Domsjö är idag del av indiska Aditya Birla.

Husum 2020

Bild 2. Närhet till vatten och fisk, i Husum.

På Wikipedia kan man läsa mycket intressant, exempelvis är ordet "husum" är dativ pluralis av ordet "hus". Byn "Hus" var en granne med närbelägna Grundsunda och dess gamla kyrka. Husum har en intressant historia då orten egentligen består av flera byar och dessutom en industri som format samhället, med en ganska utspridd bebyggelse.

Husum 2020

Bild 3. Ny bron mellan "Dombäcksön" och Gideåbacka.

Likt Hörneå har Grundsunda en mängd stenrösen från gammal tid, således förhistoriska bygder likt många andra utmed norrlandskusten. Landskapet är kuperat, vilket gör det extra intressant i kombination med landhöjning. Dombäck är en gammal ö, som idag är en del av orten Husum och med bred landförbindelse.

Husum 2020

Bild 4. Sport i Husum.

Likt Hörnefors har sport varit en del av bruksmiljö, i detta fall Hockey. Cubarinken verkar ha stor aktivitet, på Facebook. Varifrån namnet kommer förblir okänt.

Husum 2020

Bild 5. Husum sulfatfabrik.

Fabriken i Husum var och är en sulfatfabrik, till skillnad från sulfitfabrikerna i Hörnefors och i Domsjö. Sulfitdöden syftar inte på dödsfall utan på att Sulfatfabrikerna konkurrerade ut sulfitprocessen. Detta började redan på 1960-talet. Fabriken i Domsjö är idag en av få kvarvarande sulfitfabriker, som överlevt med nya potentialer.

Husum 2020

Bild 6. Husum sulfatfabrik.

Sulfatfabriken i Husum var på sin tid en bland de absolut största i världen, även idag tycker man sig förstå.

Husum 2020

Bild 7. Husum sulfatfabrik.

Ifall man undrar vilken skorsten som är vilken och med vilket syfte röken kommer ut, kan man läsa om sulfatprocessen. Lika viktig är kemikalieåtervinningen med sodapanna - och hur svartlut, grönlut och vitlut hanteras - och inte minst mesaugnen, etc. Har man ett bredare intresse av andra processer finns bra information även om detta!

Husum 2020

Bild 8. Papper och kartong lämnar Husums sulfatfabrik.

Husum är ett kuperat samhälle med många vackra miljöer. För den tekniskt intresserade är Husum en levande bruksmiljö, även det intressant och vackert på sitt sätt.

Gunnar Engström, 2020-01-26

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se