Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Vintervägen mellan Ängersjö och Hörneå

Christer Engman - om - Kungliga Biblioteket

Caltex på Bruket

E4 genom Hörneå - Esbjörns album

Vägar på Övre Bruket - Robert Westman frågar

Hörnefors historia

Topografihistoria

Rösvandring 2013

Volvo PV - återkommen från Beckenskogen

<<<>>>

Hörneå historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Vintervägen mellan Ängersjö och Hörneå

Christer Engman hittar information vid Kungliga Biblioteket

Christer Engman hörde av sig i ett mail till Redaktionen 2022-09-07. Detta gällde en ny digitalisering av landets tidningar som Kungliga Biblioteket (KB) erbjuder. Christer letade lite i Westerbottens-Kuriren från 1901 och hittade det vi här ska titta närmare på. Vi återkommer i en separat artikel om hur man kan läsa dagstidningar från förr via KB.

Christer är bördig från Ängersjö söder om Hörneå men bor i Strömsbruk i Hälsingland. Christer är en släkting till Skribenten, vilket uppdagades i artikeln "Nordmaling - Levar runt". Även detta återkommer vi till i en påbörjad artikelserie om fotbollslegenden Gunnar Nordahl, även han en gemensam släkting, om än för länge sedan.

Åter till vintervägen mellan Ängersjö och Hörneå. I en snabbtitt på KB's nya sökfunktion hittade Christer en artikel i Westerbottens-Kuriren från tisdagen den 17 september 1901, enligt följande:

VK 1901

VK 1901 om Vintervägen

Bild 1. Olof Wännman dök upp i en artikelserie på Becken-Webben, om fynd på vinden. Serien om Wännmans vind har inte avslutats, än.... Det kan noteras att Wännmann stavade med "2 n", i alla fall i sitt gravbrev.

I bild 1 dyker huvudpersonen Wännman upp som bybo i Becken och göromål kring vintervägen. Tydligen började vintervägen nu spela ut sin roll, och fokus lades på den så kallade Långedsvägen via Ängersjö, vars prioritet nu ökade för snöröjning. Den nya Riks-13 via Norrbyn var ännu inte byggd, och naturligtvis inte heller nya E4.

Läsare undrar säkert vad som är så intressant med vintervägen. Skribenten som har lite udda intressen inledde sitt skrivande på Becken-Webben vintern 2008/2009 med en för många tämligen tråkig artikel om topografihistoria. I bild 4 i denna artikel blickar man tillbaka ca 1500 år. På den tiden var inte dagens vägar så intressanta, istället färdades man på vatten och på frusen snö och is, med andra ord "vintervägar".

Christer Engmans fynd blir extra intressant då den sätter punkt för vägens skötsel, år 1901. Tydligen var dess underhåll ett avtalat göromål där Hörnefors Bruk var intressent. Vintervägen förblev dock ett levande begrepp långt in på 1900-talet. Som ung hördes berättelser om vintervägens roll i bygden. Ett mer sentida fynd är den gamla Volvo PV som hittade sista vilan en bit upp på vintervägen, utmed den del av vägen som även var körbar övrig tid av året.

Hörneå 15m

Bild 2. Denna bild är hämtad ur artikeln Topografihistoria, som bild 4 för 1500 år sedan. Det röda i bild är vintervägen mellan Becken by (dagens Hörneå) och sjön Ängersjö och byn Ängersjö utanför bild till vänster.

Om vintervägen fanns år 500 är tveksamt, även om den rent geografiskt kunde sammanbinda kustlinjens möjliga bosättningar. Området är rikt på bronsåldersgravar, varför det borde vara upptrampade stigar kors och tvärs genom landskapet. Utmed vintervägen finns extra många gravrösen.

För den som vill läsa mer om vintervägen mellan Ängersjö och Becken by kan man hänvisa till artikeln Engelsiöö och Becken. Uppenbart finns fler som intresserar sig för gamla vägar, exempelvis Robert Westman på Övre Bruket i Hörnefors. Skribenten tillhör samma skara, som heller väljer knappt körbara grusvägar istället för motorvägar. Att köra bil till huvudstaden kan ta rätt lång tid.

För att läsa mer om Christer Engmans fynd vid KB - tryck på denna länk!

Gunnar Engström, 2022-09-10

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se